KDM Yönetim&Yönetim Danışmanlığı hizmetleri iki kategoride değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki; söz konusu mülk için bir yönetim sistemi geliştirilmesi, ikincisi de mevcut yönetim sisteminin operasyonel olarak analiz edilmesi ve desteklenmesidir.

Çalışmanın ilk aşamasında, herhangi bir ticari binada, bir işletme gideri belirlenebilmesi için uluslararası standartlara uygun bütçe kalemleri hazırlanmaktadır.

Faaliyette olan alışveriş merkezlerinde ise KDM; 'finansal raporlama', 'genel işletme yönetimi', 'kontrat organizasyonları', 'personel eğitimi', 'mali&muhasebe yönetimi', 'mekanik&elektrik denetimleri', 'yasal süreçlerin yönetimi', 'mülk denetimi', 'kiracı ihtiyaç ve taleplerine cevap verme' ile 'planlı bir bakım sistemi organizasyonu' başlıklarını içeren hizmetler sunmaktadır.

KDM aynı zamanda bir mülkün hangi bölümlerinin boşaltılması, yeniden kiralanması, güncellenmesi ya da veriminin arttırılması için ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği ile ilgili stratejiler konusunda da tavsiyelerde bulunmaktadır. Mevcut kiracılar ile ilişkilerin düzenlenmesi, verimlilik analizleri ve ortak yapılabilecek çalışmaların geliştirilmesine de destek vermektedir.

Pazarlama reklam tanıtım çalışmalarında uyguladığı yıllık ve dönemsel çalışma desteği ile uzun vadede marka bilinirliği, satış artırıcı ve müşteri sadakati hedefli çalışma desteği vermektedir.

 • Yıllık işletme planı , hedef bütçenin ve bölüm bütçelerinin hazırlanması
 • Alışveriş merkezi organizasyon şemasına göre yönetim ekibinin oluşturulması
 • AVM yönetim kadrosunun eğitilmesi ve yönlendirilmesi
 • Temizlik, güvenlik, teknik ve diğer tüm alt yüklenicilerin belirlenmesi, yönetilmesi
 • AVM Kiracı cirolarını ve ziyaretçi sayısını arttırmak için gerekli yıllık pazarlama planı , tanıtım planı hazırlanması ve uygulanması
 • Finansal detaylı bütçe analizinin yapılması ve aylık bazda yatırımcıya raporlanması
 • Haftalık AVM performansı değerlendirmesi , finansal analiz raporlama ve nakit akışı takibi yapılması
 • Kiracı kira ödemelerinin birebir kiracı bazında detaylı takibi ve aylık bazda yatırımcıya raporlanması
 • Ortak alan ve diğer genel giderlerin kontrolü, gider bazında detaylı takibi, raporlanması
 • Sözleşme takibi ve düzenlenmesi
 • Kiracı ve yönetim denetimin yapılması